Waarvoor kunt u bij Spelen helpt terecht?

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar

Voor kinderen vanaf 2,5 jaar

Voor kinderen van gescheiden ouders


Voor alle ouders die op zoek zijn naar tips

    Voor kinderen met angst voor honden

        Voor kinderen en (jong) volwassenen

Voor aanstaande brugklassers

Voor kinderen vanaf 3 jaar

Voor kinderen van 4 tot 16 jaar
Nieuwspagina

Zorg bij Spelen helpt vergoed vanuit de Jeugdwet (gemeente)

maart 2021

Heel goed nieuws!

Spelen helpt heeft zich aangesloten bij de coöperatie Koel en Co, waardoor de zorg bij Spelen helpt vergoed kan worden vanuit de jeugdwet!

 

Spelen helpt is een groot voorstander van:

- zorg die laagdrempelig is

- zorg zonder wachtlijst

- zorg op maat

- zelf bepalen welke zorg bij jou past

 

Meer informatie over deze coöperatie:

Welkom | Koel en Co


Inzet van paarden binnen Spelen helpt

februari 2021

Equine Assisted Coaching: coaching met de inzet van een paard!

Een lang gekoesterde wens van mij (Jorinde) wordt werkelijkheid!

Totdat Spelen helpt een tweede (buiten)locatie heeft gevonden, mogen wij zolang gebruik maken van een hele fijne coachlocatie in Abbenes. Hier kan in alle ontspannenheid en veiligheid worden gewerkt met de paarden!

 

Waarom paarden?

Net als honden zijn paarden meesters in het lezen van de ander. Maar een paard is misschien nog wel gevoeliger; een paard zal altijd en direct reageren op het gedrag en de belevingswereld van het kind. Waardoor hij/zij bewust wordt van dit gedrag en hierdoor kan leren om ander (nieuw) gedrag te oefenen.

Een paard haalt je uit je comfortzone; zo'n 600 kilo zorgt ervoor dat je op een andere manier naar jezelf gaat kijken en meer open staat voor verandering.

 

Equine Assisted Coaching is een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte methodiek waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Zo worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd waardoor het leren sneller gaat en ook beter beklijfd.


Nieuwe stagiaires

Iris & Hilco

Maart 2021

Ik ben Iris Bouwer, 22 jaar en op dit moment zit ik in het laatste jaar van de studie HBO Diermanagement. Thuis heb ik twee katten, twee konijnen en een hond Pluto (rechts op de foto).

 

Zelf rijd ik al jaren paard en via mijn studie heb ik meer ervaring op mogen doen met het werken met paarden. Vorig jaar heb ik een geweldige ervaring in Amerika gehad, waar ik stage heb gelopen op een grote zorgboerderij bij Green Chimneys. Hier ontdekte ik hoe mooi het is om een kind over paarden te leren en zelfverzekerd of rustig te zien worden als hij of zij een paard heeft geborsteld, erop heeft gereden of hem simpelweg wat lekkers heeft gegeven.

 

Iris wilt graag iets doen met kinder- en/of paardencoaching. En Spelen helpt gaat de praktijk uitbreiden met een nieuwe tak: namelijk paardencoaching.

Iris zocht nog een afstudeeropdracht en gaat Spelen helpt ondersteunen met een soort bedrijfsplan wat er nodig is om paardencoaching toe te kunnen voegen binnen Spelen helpt.

 

Anneloes

September 2020 - februari 2021

 

Tijdens de stage heeft zij mee gekeken bij de sessies waarbij dit mogelijk was. Daarnaast heeft zij een kleinschalig onderzoek gedaan naar de ouderbetrokkenheid tijdens het therapieproces van een kind.

Vorig jaar vond er al een groot klanttevredenheidsonderzoek plaats, waardoor we er dit jaar voor gekozen hebben het kleinschaliger aan te pakken. Zo konden we toch wat meningen polsen mbt de ouderbetrokkenheid en de tevredenheid mbt de ondersteuning die vanuit Spelen helpt wordt gegeven.

Uit het onderzoek van Anneloes bleek dat 83,3% van de ouders aangeven voldoende ondersteuning te krijgen! En 75% van de ouders is van mening dat de ondersteuning vanuit Spelen helpt voldoet aan hun verwachtingen! 

 

De volgende verbeterpunten zijn uit het onderzoek gekomen:

- 42,9% van de ouders zou vaker een oudergesprek willen hebben

- 14,3% van de ouders zou meer tips willen ontvangen mbt de hulpvraag van hun kind

- 91,7% van de ouders is niet bekend met het aanbod van therapeutische spelletjes via de website van Spelen helpt

 

Deze aanbevelingen nemen wij mee in de praktijkvoering van Spelen helpt!

Onder het kopje ''nieuws'' brengen we u snel op de hoogte over het nieuwe werkmateriaal wat in ontwikkeling is; zoals het tips & tools handboekje voor ouders en de emotiekaartjes!

 

Na het afstuderen van Anneloes wilt zij graag de verkorte pabo gaan doen.

Spelen helpt wenst Anneloes heel veel plezier en succes tijdens haar afstudeerproject en haar latere vervolgstappen in haar carrière.


Bedankt voor je inzet, Anneloes!!!


Therapeutisch familiespel in de webshop van Spelen helpt!

Spelen helpt heeft een eigen familiespel ontworpen.

Sommige gezinnen hebben al een proefversie meegekregen naar huis.

 

Het spel is in eerste instantie bedacht om de transfer van de therapeutische doelen van een kind met een hulpvraag te verbeteren.

Wij zien een kind maar een uurtje in de week en daarin proberen wij zoveel mogelijk handvaten mee te geven. Maar de overige uurtjes willen we ouders zo goed mogelijk helpen bij de ondersteuning in de opvoeding. En daar is het familiespel een mooie aanvulling op.

En daarnaast is het natuurlijk vooral de bedoeling dat jullie als gezin plezier met elkaar beleven, een hechtere band ontwikkelen en even ontsnappen uit de digitale wereld van tegenwoordig!

 

De volgende sets zijn vanaf nu te bestellen!

- kinderen die moeite hebben hun emoties onder woorden te brengen

- kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (c.q. zelfvertrouwen)

- broers en zussen binnen een (samengesteld) gezin

- kinderen die te maken hebben (gehad) met een verlieservaring zoals een scheiding

- kinderen die te maken hebben (gehad) met een overlijden binnen de familie

- kinderen uit dezelfde klas, om de onderlinge sfeer binnen een klas te verbeteren


Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bij Spelen helpt

September 2019 - februari 2020

Andrea heeft een klanttevredenheidsonderzoek gedaan om te onderzoeken hoe cliënten de hulpverlening bij Spelen helpt ervaren. In oktober zijn de eerste vragenlijsten verstuurd en afgelopen maanden zijn de resultaten opgemaakt.

 

Om onze hulpverlening te verbeteren, wilden wij bijv. graag weten of klanten voldoende informatie krijgen om zijn/haar kind thuis te kunnen ondersteunen.

In de afbeelding rechts is te zien dat een groot deel het eens is met deze stelling.

Een enkel iemand gaf in deze stelling oneens aan.

 

Één van de belangrijkste vragen is natuurlijk of de hulpvraag van de kinderen die bij Spelen helpt komen, voldoende is opgelost.

Slechts 3 ouders zijn van mening dat de hulpvraag niet voldoende is opgelost. 

We zijn heel blij met de uitkomsten van dit onderzoek!

 

Aanbevelingen klanttevredenheidsonderzoek

Van een aantal gezinnen kregen wij terug dat Spelen helpt minder of niet bekend was bij de betreffende huisarts of de school (c.q. intern begeleider of docent) of andere verwijzer.

Dit jaar gaan we ons daarom nog meer focussen op de bekendheid van Spelen helpt.

 

Om een nóg betere transfer naar de thuissituatie te krijgen, hebben wij het familiespel reeds ontwikkeld. Hierdoor kunnen de doelen die tijdens een therapie worden behandeld, ook thuis worden geoefend in samenwerking met jullie als ouders. Hierdoor kunnen ouders hun kinderen nog beter leren begrijpen en ondersteunen.

 

Daarnaast zijn de eerste stappen al gezet om een handboek voor ouders te ontwikkelen.

Komt een kind bijvoorbeeld bij Spelen helpt omdat hij/zij moeite heeft om voor zichzelf op te komen? Dan geven wij alle tips en tools mee om uw kind daarbij zo goed mogelijk thuis te ondersteunen!