Waarvoor kunt u bij Spelen helpt terecht?

Voor kinderen van 3 tot 13 jaar

Voor kinderen en volwassenen

Voor kinderen van gescheiden ouders


Voor kinderen van 4 tot 16 jaar

Voor aanstaande brugklassers

Voor alle kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken!Nieuws!!!

Therapeutisch familiespel te koop

Spelen helpt heeft een eigen familiespel ontworpen.

Sommige gezinnen hebben al een proefversie meegekregen naar huis.

 

Het spel is in eerste instantie bedacht om de transfer van de therapeutische doelen van een kind met een hulpvraag te verbeteren.

Wij zien een kind maar een uurtje in de week en daarin proberen wij zoveel mogelijk handvaten mee te geven. Maar de overige uurtjes willen we ouders zo goed mogelijk helpen bij de ondersteuning in de opvoeding. En daar is het familiespel een mooie aanvulling op.

En daarnaast is het natuurlijk vooral de bedoeling dat jullie als gezin plezier met elkaar beleven, een hechtere band ontwikkelen en even ontsnappen uit de digitale wereld van tegenwoordig!

 

De volgende sets zijn vanaf nu te bestellen!

- kinderen die moeite hebben hun emoties onder woorden te brengen

- kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (c.q. zelfvertrouwen)

- broers en zussen binnen een (samengesteld) gezin

- kinderen die te maken hebben (gehad) met een verlieservaring zoals een scheiding

- kinderen die te maken hebben (gehad) met een overlijden binnen de familie

- kinderen uit dezelfde klas, om de onderlinge sfeer binnen een klas te verbeteren

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bij Spelen helpt

In september is Andrea gestart als stagiaire bij Spelen helpt.

Andrea heeft een klanttevredenheidsonderzoek gedaan om te onderzoeken hoe cliënten de hulpverlening bij Spelen helpt ervaren. In oktober zijn de eerste vragenlijsten verstuurd en afgelopen maanden zijn de resultaten opgemaakt.

 

Om onze hulpverlening te verbeteren, wilden wij bijv. graag weten of klanten voldoende informatie krijgen om zijn/haar kind thuis te kunnen ondersteunen.

In de afbeelding rechts is te zien dat een groot deel het eens is met deze stelling.

Een enkel iemand gaf in deze stelling oneens aan.

 

Één van de belangrijkste vragen is natuurlijk of de hulpvraag van de kinderen die bij Spelen helpt komen, voldoende is opgelost.

Slechts 3 ouders zijn van mening dat de hulpvraag niet voldoende is opgelost. 

We zijn heel blij met de uitkomsten van dit onderzoek!

 

Aanbevelingen klanttevredenheidsonderzoek

Van een aantal gezinnen kregen wij terug dat Spelen helpt minder of niet bekend was bij de betreffende huisarts of de school (c.q. intern begeleider of docent) of andere verwijzer.

Dit jaar gaan we ons daarom nog meer focussen op de bekendheid van Spelen helpt.

 

Om een nóg betere transfer naar de thuissituatie te krijgen, hebben wij het familiespel reeds ontwikkeld. Hierdoor kunnen de doelen die tijdens een therapie worden behandeld, ook thuis worden geoefend in samenwerking met jullie als ouders. Hierdoor kunnen ouders hun kinderen nog beter leren begrijpen en ondersteunen.

 

Daarnaast zijn de eerste stappen al gezet om een handboek voor ouders te ontwikkelen.

Komt een kind bijvoorbeeld bij Spelen helpt omdat hij/zij moeite heeft om voor zichzelf op te komen? Dan geven wij alle tips en tools mee om uw kind daarbij zo goed mogelijk thuis te ondersteunen!