Wat is brugklastraining?

De brugklastraining is een op maat gemaakte training speciaal bedoeld

voor jongens en meisjes die nu nog op de basisschool of het speciaal

basisonderwijs zitten en die binnenkort de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Er verandert veel; ze nemen afscheid van een vertrouwde omgeving, van hun leraren, vriendjes en vriendinnetjes. En dan is er een nieuwe, veelal grotere school, een nieuwe klas, nieuwe leerlingen, nieuwe docenten, nieuwe regels en structuur.

 

Problemen op het vervolgonderwijs kunnen leiden tot minder zelfvertrouwen en depressieve gevoelens. Het kan zijn dat uw kind verlegen wordt, weinig vriendjes heeft, of wordt gepest.

Om de overgang van het (speciaal ) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs beter te laten verlopen, biedt Spelen helpt ook brugklastraining aan. 

Hoe ziet de brugklastraining eruit?

Centraal in deze training staat de sociale en emotionele ontwikkeling van de aanstaande brugklasser. De brugklastraining is een leuke, laagdrempelige en dynamische training en bestaat uit 6 bijeenkomsten (van 45 minuten). Drie bijeenkomsten vinden plaats in de laatste drie weken van het schooljaar of in de laatste 2 weken van de schoolvakantie. De laatste drie bijeenkomsten vinden plaats als de kinderen 4 tot 8 weken ervaringen hebben opgedaan in hun nieuwe schoolomgeving. In deze laatste bijeenkomsten wordt er gepraat over de leuke en minder leuke

ervaringen. Actiepunten uit deze voorlaatste bijeenkomsten worden meegenomen naar de laatste bijeenkomst.

Thema's in de bijeenkomsten:

Sociale vaardigheden

Hoe maak je contact met de ander? En hoe maak je contact met een "vriendengroep"? Door middel van speelse opdrachten wordt gewerkt aan sociale vaardigheden.

Omgaan met groepsdruk

Wat is de reden om mee te willen doen met een groep; erbij willen horen? Bang om verstoten te worden? En wat zijn de gevolgen? Wat kun je dan doen? Door middel van rollenspel oefenen de kinderen hoe ze om kunnen gaan met groepsdruk. 

Omgaan met emoties

Voor aanstaande brugklassers is het een spannende tijd!  Veel tieners voelen veel verschillende emoties. Blijdschap, toe aan de volgende grote stap. Maar ook angst. Om nieuwe vrienden te maken, of (faal)angst voor de vele toetsen die komen gaan.

Vergeet niet de hormonen die een rol beginnen te spelen! Besproken wordt waar uw kind tegen op ziet. Wat zijn de negatieve gedachten, hoe ga je hier mee om en hoe "ruil" je negatieve gedachten om voor positieve gedachten.

Gedachten kun je aansturen en dat kun je leren!


Voor jezelf op komen

Er worden ideeën aangereikt hoe kinderen voor zichzelf op kunnen komen zonder de ander hierbij te benadelen. Wat wil jij zélf eigenlijk?

Waar moet je op letten als je voor jezelf op komt? Hoe zeg je op een duidelijke maar manier ''nee''? Op de juiste manier je grenzen aangeven is een belangrijke vaardigheid voor later!

Leren leren!

Leren leren is in feite leren hoe je moet leren. Het gaat hierbij met name om leerstrategieën, studieplanning, geheugentechnieken, gebruik van naslagwerken (atlas, woordenboek, internet), onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en het opstellen van schema's. Leren leren houdt in dat je informatie effectiever en efficiënter kunt verwerven en toepassen. Onder dit thema valt ook het stukje huiswerk noteren in je agenda en het bijhouden van kennis voor de vele proefwerken.