Wat is EMDR?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Het is een volwaardige en effectieve therapeutische methode waardoor een ingrijpende gebeurtenis kan worden verwerkt en er ontlading plaats vindt van de emotionele reacties die daarbij horen.

 

Een gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, wordt traumatisch genoemd. Daarbij horen bijvoorbeeld heftige emoties, levendige beelden en lichamelijke reacties daarop. De herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de heftige gebeurtenis. Bijvoorbeeld de gevoelens aan die gebeurtenis, de geur die je ruikt, een geluid wat je hoort of een beeld dat je ziet kunnen zo de gebeurtenis weer levendig terug brengen. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd waardoor de ingrijpende gebeurtenis kan worden verwerkt en er ontlading plaats vindt van de emotionele reacties die daarbij horen.

Sinds wanneer wordt EMDR toegepast?

Sinds 1994 wordt deze behandelmethode bij volwassenen toegepast en sinds 2000 bij kinderen. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR en de resultaten hebben aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Met enkele sessies verminderen of verdwijnen klachten en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

 

Hieronder is een filmpje te zien hoe EMDR wordt ervaren door kinderen. Tevens leggen kinderen zelf uit hoe EMDR in zijn werk gaat.

Wanneer EMDR?

EMDR kan worden toegepast om de vastgelopen verwerking van heftige gebeurtenissen weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van deze mensen "verwerken" deze ervaringen op eigen kracht. Maar het kan ook zijn dat klachten niet vanzelf over gaan. Dan kunnen er psychische klachten ontstaan, zoals:

 • Prikkelbaarheid
 • Woede-uitbarstingen
 • Concentratiestoornissen
 • Overmatige alertheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van gevoelens
 • Intense reacties van angst
 • Instabiliteit in de emotionele beleving
 • Hoofd- of buikpijn (vooral bij kinderen)

 

Hoe werkt EMDR?

In dit animatiefilmpje wordt uitgelegd hoe EMDR werkt

Ervaringen met EMDR

In deze video vertellen kinderen over hun ervaringen met EMDR