Wat is KIES?

KIES: Kind In Echtscheiding Situatie

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Een gezin gaat uit elkaar. Er zijn veel onzekerheden en vaak heftige emoties. Ook als de ouders proberen de echtscheiding zo goed mogelijk te regelen voor de kinderen, blijkt dat kinderen er toch nadelige gevolgen van kunnen ondervinden. Soms uit dit zich pas jaren later, soms zelfs pas als het kind al volwassen is. 

 

Er is inmiddels bewezen dat er veel leed voorkomen kan worden als een kind de mogelijkheid heeft gekregen om mee te doen aan het KIES programma. KIES gaat er vanuit dat ieder kind op een eigen manier bezig is met de scheiding van de ouders en ieder kind krijgt, op een laagdrempelige manier, de mogelijkheid om te doen wat het nodig heeft om de scheiding van zijn of haar ouders een plekje te geven. De KIES coach mengt zich niet in juridische zaken, maar ‘loopt even mee’. Het kind kan leren omgaan met de, soms verwarrende, situatie en hij of zij kan de bijbehorende gevoelens leren begrijpen en verwerken. 

KIES voor kinderen:

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Een KIES traject is een op maat gemaakt programma, waarin door middel van spel en creatieve werkvormen het proces van de scheiding doorlopen wordt. Kinderen kunnen bij Spelen helpt terecht voor KIES in een groep, of (als een kind een beetje extra steun goed kan gebruiken) voor individuele hulp.


Waarom KIES?

Als u en uw partner gaan scheiden dan staat voor uw gezin de wereld op zijn kop. Ieder gezinslid zal anders tegen de scheiding aankijken en er kunnen veel verschillende emoties bij loskomen. Daarnaast is er veel te regelen en zal er een heleboel veranderen.

Mocht het niet lukken om op een verantwoorde manier de scheiding te regelen, vraag dan hulp van een mediator of een instantie die gespecialiseerd is in echtscheidingen. De schade van een ‘vechtscheiding’ heeft bijna altijd schadelijke gevolgen voor alle partijen.

KIES voor ouders

Ouders kunnen begeleiding krijgen bij vragen als ‘gescheiden opvoeden, hoe doe je dat?’, ‘hoe vertel ik het mijn kind?’ en ‘Wat kan ik als ouder doen om mijn kinderen zo goed mogelijk te steunen?’.

Ouders kunnen ook samen in gesprek gaan met de KIES coach over gescheiden opvoeden, de begeleiding kan dan meer toegespitst

worden op uw specifieke situatie.


Tips voor thuis:

  • Laat uw kind buiten eventuele ruzies of onenigheid met uw ex-partner. Voor kinderen is het zeer schadelijk om het middelpunt te zijn van de onenigheid tussen ouders. Ze krijgen niet alleen een verkeerd voorbeeld, het kan kinderen ook het gevoel geven te moeten kiezen voor één van de ouders.
  • Leg uw kind uit dat u als partners kunt kiezen om te scheiden, maar dat u altijd de ouder blijft van uw kind. Dit kan veiligheid geven in een periode van verwarring en spanning.
  • Laat uw kind weten dat hij of zij er niets aan kan doen dat u gaat scheiden en dat u als ouder evenveel van uw kind houdt als wanneer u bij elkaar was gebleven.
  • Luister naar uw kind. Laat uw kind meedenken en meebeslissen over die dingen die hem of haar aangaan. Probeert u zich in te leven in de denkwijze van uw kind.
  • Wees eerlijk! Uw kind voelt feilloos aan dat er iets aan de hand is. Draai niet om de feiten heen, maar vertel de dingen op zo’n manier dat uw kind het goed kan begrijpen. Beloof geen gouden bergen als die er niet gaan komen. Geef bijvoorbeeld aan dat het nu heel moeilijk is, maar dat u er het beste van wil maken. Hierbij is het goed om te bedenken wat een kind wel of niet moet weten en is het leeftijdsafhankelijk welke informatie belangrijk is voor uw kind.
  • Wees er alert op dat kinderen grote zorgen kunnen hebben om u, om de andere ouder, om broers en zussen, om zichzelf….Maak zorgen bespreekbaar en leg uit dat ouders voor hun kinderen horen te zorgen en niet andersom. Uw kind heeft er recht op om kind te zijn.
  • Door uw kind een stem te geven in de hele situatie, door rekening te houden met de gevoelens van uw kind en door hen te begeleiden in de nieuwe situatie, laat u merken dat hij of zij er toe doet.  Gun uw kind zijn of haar eigen proces en schakel eventueel hulp in als dat nodig is. Een KIES coach stelt uw kind in de gelegenheid om in een veilige omgeving de scheiding een plekje te geven en te wennen aan alle veranderingen die er op hem of haar afkomen.