Wat is de werkwijze van Spelen helpt?

Aanmelding

Ouders kunnen hun kind(eren) zelf aanmelden bij Spelen helpt, maar kunnen ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, schoolarts, ib-er, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), via de website van Koel & Co of een andere instantie.

 

Spelen helpt neemt vervolgens uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen in de praktijk van Spelen helpt.

 

Wilt U een vraag stellen of een kennismaking plannen? 


Intakegesprek

 • We plannen een kennismakingsgesprek in de praktijk van Spelen helpt. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en maken we deze concreet.
 • Bij kinderen tot 10 jaar die worden aangemeld, is het intakegesprek alleen met de ouders. Dit is zodat er vrijuit kan worden gepraat. Hierdoor krijgt uw kind niet het gevoel dat hij of zij als probleem wordt ervaren.
 • Is uw kind 12 jaar en ouder, dan mag hij/zij mee naar de intake en bespreken we samen wat Spelen helpt kan betekenen.
 • Het kan zijn dat u voor het kennismakingsgesprek een digitale invullijst ontvangt. U vult deze lijst zo compleet mogelijk in en stuurt deze terug naar Spelen helpt, zodat we tijdens ons gesprek verder in kunnen gaan op uw hulpvraag.
 • De intake is gratis als u besluit verder te willen met Spelen helpt. Als we samen besluiten dat Spelen helpt toch niet de aangewezen vorm van ondersteuning voor uw kind is, kijk ik welke opties er zijn om u door te verwijzen. Dan wordt een minimaal tarief van 25 euro voor het intakegesprek gerekend.

Hulpvraag

 • We overleggen samen de hulpvraag en kijken welke vorm van ondersteuning het beste zou passen bij u en uw kind. Zo kan het zijn dat we meerdere methodieken combineren, bijv. speltherapie én elementen uit het Rots & water programma.
 • Uw kind en u als ouders hebben daarnaast de keuze om te kiezen voor de inzet van een therapiehond. Indien dit niet gewenst is, is dit geen enkel probleem.
 • U beslist of u verder wilt met Spelen helpt. Spelen helpt overweegt of de gevraagde hulp geboden kan worden of dat een doorverwijzing nodig is.

Observatieperiode

 • Als we, met elkaar, beslissen dat we gaan samenwerken, dan volgt er een observatieperiode. Uw kind komt twee of drie keer naar de praktijk op een afgesproken tijd. Uw kind krijgt een aantal (speel)opdrachtjes en mag ook zelf iets kiezen om te spelen of te doen.
 • In de meeste gevallen wordt er na de observatiefase een start gemaakt met de therapie en leerdoelen, zoals besproken in de intake.
 • In het eerste oudergesprek wordt er een verder advies gegeven over de inhoud en de duur van het traject. Er worden verdere afspraken gemaakt en we kijken of er aanvullende handvaten nodig zijn voor de thuis- of schoolsituatie.

Ouderbegeleiding

Na ieders goedkeuring gaan we beginnen en zal er eens in de 5 á 6 weken een oudergesprek plaatsvinden, waarin de voortgang besproken wordt en er ruimte is voor vragen en overleg. Zo blijft u als ouder goed op de hoogte van de voortgang van uw kind en heeft u daardoor de mogelijkheid om met uw kind ‘mee te groeien’. Om de transfer van de therapie zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt er soms een huiswerkopdracht meegegeven met uw kind. Tijdens de therapie kan het zijn dat we in overleg ouder-kindsessies plannen, om de onderlinge band te versterken of om bijvoorbeeld pedagogische handvaten mee te geven voor in de thuissituatie.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden en privacyregeling van Spelen helpt lezen. In de behandelovereenkomst die u zal tekenen vóór start van de therapie staan deze tevens kort opgesomd. 

Algemene voorwaarden, klachtenprocedure en privacyregeling

Download
Algemene voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 415.2 KB
Download
Privacybeleid.pdf
Adobe Acrobat document 48.2 KB